POPARCIE INICJATYWY ZATRZYMANIA ABORCJII EUGENICZNYCH

My lekarze powołani do codziennej ochrony życia i opieki nad chorymi popieramy projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” ,który w kwietniu 2017 został przedstawiony przez p. Kaję Godek z Fundacji Życie i Rodzina oraz p. Magdalenę Korzekwę – Kaliszuk, Dyrektora Citizen Go.

Uważamy, że wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci w fazie prenatalnej, podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawnośd jest niezbędnym krokiem dla wdrożenia profesjonalnej całościowej opieki medycznej nad najmłodszymi pacjentami z wadą genetyczną.

Obecna dramatycznie niespójna sytuacja prawna poprzez przesłankę eugeniczną Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwia zabijanie nienarodzonych dzieci niepełnosprawnych, najczęściej z zespołami Downa, Turnera czy dystrofią mięśniową. Dzieje się tak na terenie szpitali, które są jednoczesnym miejscem ratowania dzieci z tymi schorzeniami po ich urodzeniu.

Ubolewamy, że w 2015 r. zginęło w polskich szpitalach z mocy prawa 1044 dzieci, z czego 1000 ze względu na podejrzenie niepełnosprawności. Wczesne rozpoznanie choroby w fazie prenatalnej umożliwia coraz bardziej profesjonalną terapię i rozwój badao nad możliwością terapii przewlekłych schorzeo genetycznych u pacjenta.

Rozpoznanie medyczne, nawet o trudnym rokowaniu nigdy nie może stawad się wskazaniem do zabicia dziecka przy pomocy prawnie zalegalizowanej aborcji. Prawo paostwowe nie może naruszad zasad etyki lekarskiej i obarczad lekarzy z powołania ratujących życie udziałem w śmiercionośnych procedurach. Diagnostyka prenatalna jest potrzebna po to by jak najwcześniej leczyd, bo im wcześniejsza terapia tym lepszy efekt.

Procesy uszkodzenia mózgu w zespole Downa zaczynają się już w okresie płodowym, kiedy neurony wędrują do kory mózgowej. Rozpoznanie i terapia na tym etapie przyczyniłoby się do zmniejszenia patologii bardziej niż rozpoczęcie go po urodzeniu dziecka.

Liczymy na to, że możliwości biotechnologii pozwolą aby w żywych komórkach zamienid chromosom 21. pary na nieaktywną formę chromatyny. Pozostaje ustalid badaniami jak i kiedy podad substancję wyciszającą chorobotwórczy gen. Popieramy pomysł prof. genetyki Andrzeja Kochaoskiego aby ogromne środki finansowe zużywane na badania przesiewowe w programie badao prenatalnych zdrowych kobiet po 35. roku życia przeznaczyd na badania nad terapią i rehabilitacją chorych dzieci.

Lekarze KSLP OM bł. dr Ewy Noiszewskiej

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH
Oddział Mazowiecki im. bł. dr Ewy Noiszewskiej
01-960 Warszawa ul. Przy Agorze 9, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP,
Prezes KSLP OM prof. Bogdan Chazan, e-mail: b.chazan@wp.pl
Delegat KSLP OM lek. med. Grażyna Rybak, e- mail: grazyna.rybak@op.pl