Posiedzenie Zarządu Głównego

Najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego KSLP odbędzie się 16 września 2017 r. o godz. 13.00 w Kurii Metropolitarnej w Częstochowie ( Al. NMP 54).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY